วัน Easter สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีไข่และกระต่าย

วัน Easter สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีไข่และกระต่าย

วัน Easter สำคัญอย่างไร? วัน Easter เป็นวันสำคัญสำหรับชาวคริสเตียน ในการฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จากความตาย เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต สำหรับวันที่นั้นไม่มีระบุวันแน่นอน แต่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรก...
รู้จักกับระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR

รู้จักกับระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR

ระดับความเชี่ยวชาญทางภาษานั้นสามารถวัดได้จากกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference: CEFR) ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเรียนการสอนภาษาในทวีปยุโรปและทั่วโลก...