British Accent สำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

British Accent สำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

British Accent คือสำเนียงอังกฤษแบบคนอังกฤษ สำหรับคนที่มีความสนใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ คงรู้ดีว่าสำเนียงของการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากมักจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือสำเนียงแบบชาวอังกฤษ และสำเนียงแบบชาวอเมริกัน...