University Degree Programs

บริการศึกษาต่อระดับปริญญาในต่างประเทศ

PIPP Education เป็นตัวแทนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน* หรือ Foundation Course สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี และหลักสูตร Pre-sessional Course** สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

*หลักสูตร Foundation Course คือหลักสูตรการเรียนเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาม.6 (ตามระบบการศึกษาไทย) ที่ยังไม่เคยสอบ A-Level ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ

**หลักสูตร Pre-Sessional คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมถึงทักษะที่สำคัญต่อการเรียนจริง เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน และการอ้างอิงข้อมูล

บริการของเรา

PIPP Education เป็นตัวแทนให้คำปรึกษาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต่อไปนี้

คลิกที่รูปประเทศจะแสดงรายชื่อมหาวิทยาลัย

Take the first step in your great adventure. Contact us today.