Language Centre, University of Liverpool

Language Centre, University of Liverpool

Language Centre, University of Liverpool หรือ University of Liverpool English Language Centre เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือต้องการใช้เวลาระยะสั้นในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ...
British Accent สำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

British Accent สำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

British Accent คือสำเนียงอังกฤษแบบคนอังกฤษ สำหรับคนที่มีความสนใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ คงรู้ดีว่าสำเนียงของการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากมักจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือสำเนียงแบบชาวอังกฤษ และสำเนียงแบบชาวอเมริกัน...