เช็คก่อนให้แน่ใจ เรียนภาษาคอร์สไหน ใช่เราที่สุด

เช็คก่อนให้แน่ใจ เรียนภาษาคอร์สไหน ใช่เราที่สุด

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน (General English) หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะกับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน...
Vocab for Coronavirus

Vocab for Coronavirus

มาเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus กันเถอะ Pneumonia – n. โรคปอดบวม Now, pneumonia cases are commonly found in Hubei. Province – n. จังหวัด, ภูมิภาค, เขต, มณฑล Hubei province is the origin of Coronavirus. Illness – n. การไม่สบาย Coronavirus can...
10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ 1. เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แต่ละประเทศทั่วโลกต่างมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นการเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้...
Russell Group

Russell Group

Russell Group คือ การร่วมมือและรวมตัวของมหาวิทยาลัยจำนวน 24 แห่ง ที่มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยในสหราชอาณาจักร เพื่อมาร่วมมือกันเพื่อทำงานวิจัยต่าง ๆ และมีหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ และธุรกิจ        ...
Common Writing Techniques

Common Writing Techniques

Common writing techniques เทคนิคการเขียนง่ายๆ มีเทคนิคการเขียนหลายเทคนิคที่จะช่วยให้งานเขียนของเราน่าดึงดูดหรือน่าตื่นเต้นขึ้นและชวนให้ผู้อ่าน อ่านผลงานของเราจนจบ เทคนิคที่ PIPP Education นำมาฝากทุกคนนั้น...