คำถามเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อ UK

คำถามเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อ UK

น้องๆ หลายคนอาจมีข้อสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับวัคซีนที่ UK สำหรับนักเรียนต่างชาติ พี่ๆ PIPP Education ขอนำข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในลอนดอน มาแจ้งน้องๆ ค่ะ แยกเป็น 5 ข้อดังนี้ การฉีดวัคซีน (1) จะไปเรียนที่สหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือไม่ ตอบ ...
เรียนต่ออังกฤษ เรียน ป.โท ข้ามสาย ทำได้จริง

เรียนต่ออังกฤษ เรียน ป.โท ข้ามสาย ทำได้จริง

เรียน ป.โท เปลี่ยนสาย ทำได้มั๊ย? คำตอบคือ ทำได้ ปัจจุบันน้องๆ หลายคนที่สนใจเปลี่ยนสายเรียนต่อ ป.โท ไม่ว่าจะเป็นอยากเรียนสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องแทนต่อสายตรง หรือสายที่เรียนตอน ป.ตรียังไม่ใช่สำหรับเรา หรือต้องการเรียนสายที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และไม่ว่าจะเหตุผลใดๆ...