Virtual Tour EP 2: เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษช่วงกักตัว

Virtual Tour EP 2: เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษช่วงกักตัว

ในช่วงเวลากักตัวในสถานการณ์โควิด-19 นี้ หลายหน่วยงานพยายามให้บริการในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน สำหรับ EP 1 นี้ เราจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษกันค่ะ 1. Natural History Museum การเข้าใช้...
British Accent สำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

British Accent สำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

British Accent คือสำเนียงอังกฤษแบบคนอังกฤษ สำหรับคนที่มีความสนใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ คงรู้ดีว่าสำเนียงของการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากมักจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือสำเนียงแบบชาวอังกฤษ และสำเนียงแบบชาวอเมริกัน...