เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโท เราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง?

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโท เราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง?

1.ขนาดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ นอกเหนือจากการเรียน นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา ได้โอกาสในการพัฒนาเครือข่ายซึ่งอาจต่อยอดกับงานในอนาคต 2.ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย...
Best young universities in the world 2020

Best young universities in the world 2020

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 การจัดลำดับนี้ทำโดย Times Higher Education ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกับ THE World University Rankings Young Universities คืออะไร นิยามของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ หรือ  “Young Universities”...
การเสียชีวิตของ George Floyd และการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

การเสียชีวิตของ George Floyd และการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

การเสียชีวิตของ George Floyd  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 George Floyd ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา เสียชีวิตในเมือง Minneapolis มลรัฐ Minnesota, USA โดยการจับกุมเกิดขึ้นหลังจากฟลอยด์ถูกกล่าวหาว่าใช้ธนบัตรปลอมในร้านแห่งหนึ่ง...
เรียนต่อต่างประเทศ: UNCONDITIONAL OFFER และCONDITIONAL OFFER

เรียนต่อต่างประเทศ: UNCONDITIONAL OFFER และCONDITIONAL OFFER

UNCONDITIONAL OFFER ต่างกับ CONDITIONAL OFFER อย่างไร ในการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาในต่างประเทศ ขั้นตอนหลังจากยื่นใบสมัครเรียนต่อพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเรียน เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าจะตอบรับให้เข้าเรียนได้...
รู้จักกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight(G8)

รู้จักกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight(G8)

The Group of Eight (Go8) คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย  8 แห่ง Go8 ได้แก่ The University of Melbourne The Australian National University The University of Sydney The University of Queensland The University of Western Australia The University of...
Virtual Tour EP 1: Google Arts & Culture

Virtual Tour EP 1: Google Arts & Culture

Google Arts & Culture เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคลังความรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่รวบรวมผลงานจากทั่วโลกไว้เพื่อบริการฟรีแก่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าใช้ผ่าน Virtual Tour ได้จากทุกที่ทั่วโลก โครงการ Google Arts & Culture...