รู้หรือไม่จบป.โทต่างประเทศได้กี่แบบ?

รู้หรือไม่จบป.โทต่างประเทศได้กี่แบบ?

รู้หรือไม่จบป.โท ที่ต่างประเทศได้กี่แบบ? ใครที่กำลังสนใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ หลายคนยังไม่รู้ว่าวิธีการจบหลักสูตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีกี่วิธี วันนี้เราจะมาบอกวิธีการจบหลักสูตรป.โทที่ต่างประเทศกัน ว่ามีกี่แบบและต้องทำอะไรบ้าง  ...
THE Times World University Ranking ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา

THE Times World University Ranking ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา

หากพูดถึงเรื่องการจัดอันดับแล้ว มีหลายหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  หนึ่งในหน่วยงานนั้นคือ Times Higher Education โดยมีชื่อการจัดลำดับว่า THE World University Rankings  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World...
Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา

Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา

Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา Public Debate เป็นการแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ ทักษะการพูด และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เน้นจุดเด่นของตน และชี้จุดอ่อนฝ่ายตรงข้าม ในประเด็นและเวลาที่กำหนด มีความสำคัญกับการศึกษา ในด้านการพัฒนาประชาธิปไตย การคิดอย่างมีเหตุมีผล...
เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโท เราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง?

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโท เราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง?

1.ขนาดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ นอกเหนือจากการเรียน นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา ได้โอกาสในการพัฒนาเครือข่ายซึ่งอาจต่อยอดกับงานในอนาคต 2.ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย...
Best young universities in the world 2020

Best young universities in the world 2020

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 การจัดลำดับนี้ทำโดย Times Higher Education ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกับ THE World University Rankings Young Universities คืออะไร นิยามของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ หรือ  “Young Universities”...
การเสียชีวิตของ George Floyd และการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

การเสียชีวิตของ George Floyd และการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

การเสียชีวิตของ George Floyd  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 George Floyd ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา เสียชีวิตในเมือง Minneapolis มลรัฐ Minnesota, USA โดยการจับกุมเกิดขึ้นหลังจากฟลอยด์ถูกกล่าวหาว่าใช้ธนบัตรปลอมในร้านแห่งหนึ่ง...