Pipp

Education

PIPP EDUCATION 

PIPP Education ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาษาให้บุคคลสามารถศึกษาต่อระดับสากล และเป็นที่ต้องการของตลาดงานที่สภาพการณ์ในปัจจุบันการรู้ภาษาและไอทีกลายเป็นทักษะจำเป็นที่ทุกคนต้องมี

ที่ PIPP Education เรามีความเชื่อมั่นว่า จากประสบการณ์ทำงานการศึกษา มากกว่า 20 ปี ในด้านการศึกษา การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการจัดอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ เราจะสามารถให้คำแนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ หลักสูตร Internship Abroad และหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและการวิจัย ได้ตรงตามความต้องการของทุกคนที่มาปรึกษากับเรา

Facebook

ติดตามงานสัมมนาที่จัดเป็นประจำได้ทาง Facebook

 PIPP EDUCATION ให้บริการต่อไปนี้

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้บริการดังนี้

  • Summer Schools เหมาะกับนักศึกษา และผู้สนใจเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศช่วงปิดเทอม
  • Group Summer Courses เรียนภาษาอังกฤษแบบเดินทางเป็นกลุ่มสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
  • Year-round English Courses เรียนภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 18+ สามารถเดินทางคนเดียว เริ่มเรียนได้ตลอดปี 
  • Student Exchange Programs 
  • University Degree Programs เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ สามารถให้คำปรึกษาเรียนต่อในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

หลักสูตรฝึกงานในต่างประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ประสานงานกับสถานที่ฝึกงานในต่างประเทศให้นิสิต นักศึกษาได้มีประสบการณ์ฝึกงานช่วงปิดเทอมหรือเปิดภาคเรียน ระยะเวลาเริ่มต้น 2 เดือนดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การขอวีซ่า การเดินทาง และประสานงานระหว่างฝึกงาน จนเดินทางกลับประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรม

จัดอบรมเฉพาะเรื่องให้แก่ผู้สนใจทั้งรายบุคคลและกลุ่ม ในหัวข้อต่อไปนี้

  • TOEIC 30 ชั่วโมง เหมาะกับคนที่ต้องการผลคะแนนโทอิคเพื่อสมัครงาน มีการสอบก่อนและหลังเรียน และมี Elearning ให้ทบทวน
  • IELTS 60 ชั่วโมง รวมทุกทักษะ คือ Listening, Reading, Writing, Speaking หรือสามารถเลือกเรียนเน้นเฉพาะทักษะเดียว 20 ชั่วโมง
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เหมาะกับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูแลนักเรียนในทุกขั้นตอน การสมัคร วีซ่า ที่พัก และการเรียน

ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

ประสานงานระหว่างเรียนที่ต่างประเทศและไทย

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศที่สนใจ

ยืนยันส่งแบบฟอร์ม

Take the first step in your great adventure. Contact us today.