รู้จักกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิจัย กลุ่ม G5

รู้จักกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิจัย กลุ่ม G5

มหาวิทยาลัยกลุ่ม G5 ของอังกฤษ คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 5 มหาวิทยาลัย รายชื่อต่อไปนี้ University of Oxford University of Cambridge Imperial College London The London School of Economics and Political Science University College of...
รู้จักกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ USA กลุ่ม Ivy League

รู้จักกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ USA กลุ่ม Ivy League

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม Ivy League คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ งานวิจัย และศิษย์เก่าที่เข้มแข็งในองค์กรชั้นนำของโลก จำนวน 8 แห่ง คือ Brown University Harvard University Cornell University Princeton University Dartmouth...
รู้จักกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight(G8)

รู้จักกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight(G8)

The Group of Eight (Go8) คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย  8 แห่ง Go8 ได้แก่ The University of Melbourne The Australian National University The University of Sydney The University of Queensland The University of Western Australia The University of...