เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโท เราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง?

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาโท เราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง?

1.ขนาดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ นอกเหนือจากการเรียน นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา ได้โอกาสในการพัฒนาเครือข่ายซึ่งอาจต่อยอดกับงานในอนาคต 2.ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย...
Work and Travel กับ Work and Study ต่างกันอย่างไร โปรแกรมไหนเหมาะกับเรา

Work and Travel กับ Work and Study ต่างกันอย่างไร โปรแกรมไหนเหมาะกับเรา

Work and travel เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำงานในสหรัฐอเมริกาในหมวดธุรกิจบริการ โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างทำงานและสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อหลังทำงาน ประเภทวีซ่า วีซ่าสำหรับโครงการนี้คือวีซ่าประเภท J1...
เขียน SOP (Statement of Purpose) เรียนต่อต่างประเทศ

เขียน SOP (Statement of Purpose) เรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวในการเขียน SOP แล้วไม่รู้ว่าเราควรเขียนอะไรลงไปบ้าง เพื่อให้มหาวิทยาลัยรู้จักเรามากขึ้น และพิจารณารับเราเพื่อศึกษาต่อ มาดูกันค่ะว่าควรมีอะไรบ้าง อันดับแรก SOP ที่ดี ต้องแบ่งย่อหน้าที่ชัดเจน  และเรียงลำดับการเล่าเรื่อง ดังนี้ การแนะนำตัว ...
รายชื่อหลักสูตร LLM ใน UK ที่ ก.ต.รับรอง

รายชื่อหลักสูตร LLM ใน UK ที่ ก.ต.รับรอง

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย University of Aberdeen• LLM• LLM Criminal Justice• LLM Criminal Justice and Criminology• LLM Criminal Justice and Human Rights• LLM Commercial Law• LLM General Law• LLM International Law• LLM Oil...
Best young universities in the world 2020

Best young universities in the world 2020

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 การจัดลำดับนี้ทำโดย Times Higher Education ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกับ THE World University Rankings Young Universities คืออะไร นิยามของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ หรือ  “Young Universities”...