Interview internship แบบง่ายๆ style Pipe Education

 

1. ฝึก Language Skill ที่ Pipp Education

ก่อนไปสัมภาษณ์จริง ทาง Pipp Education จะคอยให้คำปรึกษาน้องๆอยู่ข้างๆและจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษที่ Pipp Education ดังนั้นเราจะคอยช่วยติวน้องๆให้สามารถ Interview ได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

 

     1. ทำความคุ้นเคยกับตำแหน่งงานที่เราได้รับ

เราควรเตรียมตัว ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและบริษัทที่เราได้รับก่อนจะไปสัมภาษณ์เพราะว่าเราจะเข้าใจถึงรายละเอียดงาน ดังนั้นเวลาเราสัมภาษณ์ก็จะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของตำแหน่งงานนั้นๆ

 

    2. แต่งกายให้เหมาะสม

การแต่งกายให้เหมาะสมจะทำให้เราดูมีน่าสนใจ เป็นการสร้างความรู้สึกให้กับบริษัทว่าเราพร้อมที่จะทำงานแล้วจริงๆ นอกจากนี้ยังแสดงถึงการใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การแต่งกายและจะทำให้เรารู้ถึงมั่นใจขึ้น

 

    3. แนะนำตัวเองอย่างมั่นใจ

ในขั้นตอนการแนะนำตัวเองในขั้นตอนสัมภาษณ์เราควรมีความมั่นใจในการพูดถึงตนเองให้มีความน่าสนใจ พูดอย่างชัดเจนและมั่นใจ และสบตาจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความมั่นใจมากๆ เพราะในการสัมภาษณ์ทางบริษัทสามารถทดสอบเราได้หลายๆอย่างเลย

 

    4. ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา

การตอบคำถามต่างๆในการสัมภาษณ์จะแสดงให้เห็นถึงความคิดของเราได้ ดังนั้นขณะสัมภาษณ์ถ้าเราสามารถตอบคำถามได้ตรง ไม่อ้อมค้อม และใช้เวลานึกคำตอบนานก็จะทำให้ผู้สัมภาษณ์มีความเชื่อมั่นในตัวเรา

 

 

 

2. คำถาม ในการ Interview ที่คำตอบแสดงถึงทัศนคติของเรา

ในการสัมภาษณ์งานแน่นอนว่าคำถามต่างๆที่เราได้รับเป็นคำถามที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าคำถามสามารถพิจารณาคุณสมบัติของผู้มาสมัครได้อย่างไรบ้าง โดยด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่าง 5 คำถามที่ คำตอบสามารถแสดงถึงความคิดและทัศนคติเรา

 

    1. Tell us a bit about yourself ?

    2. Why have you applied foe this internship?

    3.Why have you applied for an internship at our company?

    4. Why do you want to work in this industry?

    5. What are youe strengths?

 

ถ้าเราสามารถฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ก็จะทำให้เราสามารถผ่านการสัมภาษณ์ได้ง่ายแน่นอน ดังนั้นเราควรฝึกฝนทักษะการตอบคำถามของเราแข็งแรงและรูปแบบการตอบที่สร้างสรรค์

 

 

  1. Tips for internship interview

 

Interview ผ่านฉลุยด้วย STAR Method

 

การตอบคำถามสัมภาษณ์ แบบ Star Method  จะช่วยให้เราสามารถตอบคำถามได้แบบครบ

ถ้วนและเข้าใจง่ายๆ โดย STAR Method มีอะไรบ้างมาดูกัน

S = Situation ซึ่งจะเป็นการตอบคำถามแบบการยกตัวอย่างสถานการณ์นั้นขึ้นมาเพื่อให้เห็น

ภาพเช่น  “ในช่วงที่ฝึกงานด้านการตลาดที่ ABC Company เราได้รับมอบหมายให้พัฒนา

แคมเปญโซเชียลมี

เดียใหม่เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า”

T = Task คือการอธิบายแผนที่เราได้วางไว้หลังจากระบุสถานการณ์นั้นขึ้นมา

เช่น “งานของฉันคือการวิจัยข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจ และใช้

กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 20% ภายในสามเดือน”

A = Action คือการแสดงวิธีการของเราต่อสถานการณ์นั้นว่าเราลงมือทำอะไรบ้าง

เช่น “ฉันเริ่มต้นด้วยการทำวิจัยตลาดอย่างละเอียดเพื่อระบุข้อมูลประชากรหลักและทำความ

เข้าใจความสนใจของพวกเขา “

R = Result บอกผลลัพะ์ของเหตุการณ์นี้ว่าบทสรุปออกมาเป็นเช่นไร

เช่น “ผลลัพธ์ของแคมเปญ เราเห็นการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมากในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้

ติดตาม เพิ่มขึ้น 25% และไลค์ ความคิดเห็น และแชร์เพิ่มขึ้น 35% แคมเปญยังทำให้เพิ่มขึ้น 10%

ใน การเข้าชมเว็บไซต์จากผู้อ้างอิงบนโซเชียลมีเดีย ประสบการณ์นี้ช่วยเพิ่มทักษะของฉันในการ

สร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการแคมเปญ”

 

 

  1. Professional interview Skill แบบ Pipp education

ในการสัมภาษณ์ แน่นอนว่าการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ จะทำให้เราสามารถสร้างความจดจำให้แก่บริษัทได้ แน่นอนว่าถ้าในการตอบคำถามเราสามารถแสดงความเป็นมืออาชีพของเราได้ก็จะทำให้สามารถผ่านการสัมภาษณ์ได้อย่างง่าย

 

Emotional : การตอบคำถามที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของเรา ถือเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองในการทำงานได้จะทำให้เรามีความน่าสนใจ

การเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง: การแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ แสดงถึงความสามารถในตัวเราที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า การสร้างศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น หรือการมองหาโอกาส ซึ่งแน่นอนว่าการมาสมัครงานโดยที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอๆจะทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ: แสดงให้ทางบริษัทเห็นว่าเรามีความสามารถทางด้านการ การวิเคราะห์ และการตัดสินอย่างมีเหตุผล ถ้าเราสามารถแสดงให้บริษัทเห็นข้อดีของเราในด้านนี้ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถผ่านการสัมภาษณ์ไปได้

 

การจัดการเวลา : ความสามารถในการจัดการงานหลาย ๆ อย่าง จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และทำตามกำหนดเวลา แน่นอนว่าในการทำงาน เรื่องเวลาถือเป็นความสำคัญอย่างมากในการทำงานและในทุกประเทศ

 

ความเป็นผู้นำ : ในการทำงาน แน่นอนว่าต้องมีผู้นำในการจัดการบริหารงาน ซึ่งถ้าเราแสดงออกกมาว่าเราสามารถช่วยองค์กรในการเป็นผู้นำได้ก็จะถือว่าเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพของเราออกมาได้