10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ 1. เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แต่ละประเทศทั่วโลกต่างมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นการเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้...
Russell Group

Russell Group

Russell Group คือ การร่วมมือและรวมตัวของมหาวิทยาลัยจำนวน 24 แห่ง ที่มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยในสหราชอาณาจักร เพื่อมาร่วมมือกันเพื่อทำงานวิจัยต่าง ๆ และมีหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ และธุรกิจ        ...
Common Writing Techniques

Common Writing Techniques

Common writing techniques เทคนิคการเขียนง่ายๆ มีเทคนิคการเขียนหลายเทคนิคที่จะช่วยให้งานเขียนของเราน่าดึงดูดหรือน่าตื่นเต้นขึ้นและชวนให้ผู้อ่าน อ่านผลงานของเราจนจบ เทคนิคที่ PIPP Education นำมาฝากทุกคนนั้น...