วัน Easter สำคัญอย่างไร?

วัน Easter เป็นวันสำคัญสำหรับชาวคริสเตียน ในการฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จากความตาย เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต

สำหรับวันที่นั้นไม่มีระบุวันแน่นอน แต่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรก หลังพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 4 ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิของทุกปี โดยจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 

สำหรับวัน Easter ปี 2020 คือวันที่ 12 เมษายน

ทำไมต้องมีไข่และกระต่าย…

ไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล ไข่ สื่อถึงการเกิดใหม่ ชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่ และสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น

กระต่าย เป็นตัวแทนความมีชีวิตและการเกิดใหม่ การแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเนื่องจากกระต่ายมีลูกดก 

สัญลักษณ์ทั้งสองจึงเป็นตัวแทนความชื่นบานและความดี มักจะวาดรูปตกแต่งลวดลายไข่ให้สวยงามอย่างสนุกสนาน และนิยมกินไข่ในวันดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าหากกินไข่แล้วจะนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาสู่ชีวิตของเรา