Student Accommodation in UK

Student Accommodation in UK

แนะนำหอพักนักศึกษาอังกฤษ มีที่ไหนบ้าง มาชมกัน! วันนี้ PIPP Education จะมานำเสนอหอพักนักศึกษาของประเทศอังกฤษ ว่ามีกี่สไตล์และแบบไหนที่ใช่เรา Britannia Students: https://britanniastudents.com เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมหอพักนักศึกษารูปแบบต่าง ๆ ไว้...
Checklist เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Checklist เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Checklist! รู้ไว้ใช่ว่า ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? ใครที่กำลังสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่มีข้อสงสัยว่า จะต้องเตรียมตัว หรือเอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อ วันนี้ทาง PIPP Education จะมาช่วยไขข้อข้องใจเหล่านั้นให้ค่ะ...
10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ 1. เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แต่ละประเทศทั่วโลกต่างมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นการเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้...