5 เหตุผลในการเข้าร่วม Unpaid internship

Plagiarism

การไป Internship Program เป็นแพลนของใครหลายๆคนในการหาประสบการณ์ ซึ่งหลายๆคนทราบดีว่าส่วนใหญ่การไปฝึกงานต่างประเทศจะได้รับค่าจ้าง แต่จริงๆแล้วที่ต่างประเทศก็มีการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างเช่นกัน

วันนี้เราจะมาดู 5 เหตุผลในการไปฝึกงานต่างประเทศ แบบ Unpaid Internship

 

1. ประสบการณ์และการพัฒนาทักษะ – ในการไปต่างประเทศการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างช่วยให้เราได้รับประสบการณ์จริงในงานทำงาน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีกับสถานการณ์จริง ซึ่งบางทีประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้

 

  1. โอกาสในการมีสังคมในต่างประเทศ – การฝึกงานที่ต่างประเทศจะทำให้เราได้พูดคุยกับคนใหม่ๆ ที่เราทำงานด้วยซึ่งจะทำให้เรามี Connection กับผู้คนที่ต่างประเทศทั้งเพื่อนชาวไทยและต่างชาติ

 

  1. การได้ลองทำสิ่งที่เราชอบ -การไปฝึกงานต่างประเทศแน่นอนว่าเราจะได้ลองทำงานในสายงานที่เราได้ศึกษาและเรียนมา ซึ่งเราอาจจะมีความคิดไว้ว่างานที่เราชอบนั้นต้องตรงกับที่เราคิดไว้แน่เลย แต่เมื่อเราได้มีโอกาสไปทดลองหรือสััมผัสงานนั้น ความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็เป็นได้ ดังนั้นถ้าเราไปฝึกงานที่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ทดลองทำสิ่งที่เราชอบ

 

  1. การเห็นคุณค่าในตนเอง – ในการที่เราต้องทำงานโดยที่เราไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งบางทีเราต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเป็นเวลานาน เพราะปัจจัยหลายๆอย่าง แต่เมื่อเราได้ออกจาก Comfort Zone ได้ทำงานใหม่ๆและยากขึ้น จะทำให้เราได้เห็นถึงศักยาภาพในตนเองที่มากขึ้นว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถึงแม้จะไม่มีเงินเป็นเหตุผล

หลัก

 

  1. การสร้างความเป็นมืออาชีพให้ตนเอง – การฝึกงานในต่างประเทศแน่นอนว่าจะเป็นงานที่ฝึกประสบการณ์ให้เราแม้เราจะไม่เคยมีประสบการณ์ก่อน แต่การที่เราได้ไปกงานจะค่อยๆสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับเรา ซึ่งเราได้รับความรู้หลายรูปแบบมากๆ