Business Analytics in Australia

Business Analytics in Australia

Business Analytics in Australia   Business Analytics เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วย และหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจในการเรียนต่อสาย Business...
ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียจะแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ   ระดับชั้นอนุบาล อายุ 5-6 ปี (Kindergarten) ระดับชั้นประถมศึกษา (Year 1- Year 6) อายุ 7-12 ปี , (Primary Education or Primary School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร ประถม 1-6 ของประเทศไทย...
วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

  Post-Study Work stream                 เงื่อนไงการขอวีซ่านี้ คือเรียนจบมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในระดับปริญญาตรี                      ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี             ขึ้นอยู่กับว่าสมัครด้วยคุณวุฒิอะไร...
อัพเดตสายงานเป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย

อัพเดตสายงานเป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย

Registered Nurse (พยาบาล) เป็นอาชีพอันดับ1 ที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลียทั้งประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียนั้น ถึงแม้ว่าจะประกอบอาชีพพยาบาลที่ประเทศตัวเองอยู่แล้วก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของออสเตรเลียใหม่   Civil Engineering Professionals (วิศวกรโยธา...
Wall Street Financial district ชื่อดังแห่งอเมริกา

Wall Street Financial district ชื่อดังแห่งอเมริกา

Wall Street Financial district ชื่อดังแห่งอเมริกา             Wall Street ชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้ใคร แต่ว่าทุกคนรู้หรือไม่ว่า Wall Street คืออะไร? ถนนอะไร? ในวันนี้พี่ ๆ PIPP Education มีคำตอบมาให้ครับ   Wall Street คืออะไร?           Wall Street...
แนะนำ Language School USA

แนะนำ Language School USA

Lsi (Language Studies International) New York   เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำที่เปิดมาอย่างยาวนานในอเมริกา ตั้งเเต่ปี ค.ศ. 1965 ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก เช่น ประเทศอังกฤษ เเคนนาดา นิวซีเเลนด์ เเละออสเตรเลีย เป็นต้น...