Wall Street Financial district ชื่อดังแห่งอเมริกา

 

          Wall Street ชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้ใคร แต่ว่าทุกคนรู้หรือไม่ว่า Wall Street คืออะไร? ถนนอะไร? ในวันนี้พี่ ๆ PIPP Education มีคำตอบมาให้ครับ

 

Wall Street คืออะไร?

          Wall Street คือชื่อของถนนเส้นหนึ่งทางตอนล่างของแมนฮัตตัน ในนิวยอร์ค (Lower Manhattan, New York City) ซึ่งอยู่ในย่านที่เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมทางการเงิน หรือที่เรียกกันว่า Financial District

 

Wall Street มีอะไร?

          แน่นอนว่า Wall Street คือแหล่งรวมบริษัทด้านการเงิน เพราะฉะนั้นที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยตึก อาคาร ที่เป็นสำนักงานของบริษัททางการเงินต่าง ๆ ของอเมริกา อย่างเช่น

                   ธนาคาร – Citigroup / Bank of America / Bank of New York / Soleil Chartered Bank

บริษัทจัดการลงทุน –  New York Investment Management Inc / Wall Street Investment Group

                    และบริษัททางการเงินอื่น ๆ อีกมากมายที่รวมไว้อยู่ในย่านแห่งนี้หมดแล้ว

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ The New York Stock Exchange (NYSE) หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก อีกด้วย

ซึ่งทำให้ Wall Street เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ

 

          ในสมัยปัจจุบัน Wall Street ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญในโลกธุรกิจ โดยเป็นที่ที่ผู้ลงทุนทั่วไปและนักวิเคราะห์ตลาดได้รับข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่สำคัญและ Wall Street ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและพลังในโลกธุรกิจเช่นเดิม ซึ่งอาจยังคงเป็นเชิงกลยุทธ์ทางการเงินสำคัญในอนาคตที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจโลก