ไลฟ์สไตล์แบบอเมริกันเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคน ทั้งจากการรับชมภาพยนตร์ไปจนถึงสถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นแรงบันดาลใจในการไปสหรัฐอเมริกา การฝึกงานในต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการไปใช้ชีวิตเพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

การฝึกงานในต่างประเทศจะเป็นโอกาสในการสัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี และกิจวัตรประจำวัน กับผู้คนที่นั้น อย่างใกล้ชิด เรา็จะได้ลองพูดคุยกับคนในเมืองและเพื่อนฝึกงานไปจนถึงการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการทำงาน ผู้คนในอเมริกันนั้นมีเสน่ห์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ความหลากหลาย ความเป็นตัวเองของผู้คนในเมือง เมื่อเราได้ลองไปทำงานเราอาจจะได้พบเจอเรื่องราวมากมาย ที่แฝงไปด้วยเรื่องใหม่ๆที่ให้เราเรียนรู้ บางทีการไป USA อาจทำให้เราเจอเส้นทางในการใช้ชีวิตที่เราตามหาก็ได้ ดังนั้นลองไป Internship Program แล้วใช้ชีวิตที่อเมริกาดูแล้วจะติดใจ