University of Nottingham

General Information

University of Nottingham ก่อตั้ง   1881ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านงานวิจัย ได้รับการยกย่องจาก The Times ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ใกล้เคียงกับคำว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกมากที่สุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำขนาดใหญ่ในด้านของการวิจัยอีกด้วย มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และติดอันดับอยู่ใน 30 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ได้รางวัลเหรียญทองของความเป็นเลิศด้านการสอนภาควิชาของนอตติงแฮมในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์  สัตวแพทย์  และภาษาอังกฤษและวรรณคดี เมืองนอตทิงแฮมมีระบบคมนาคมที่สะดวกสบายทั้ง รถยนต์และรถไฟ โดยใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที และยังมีสนามบินที่ใกล้คือ Nottingham East Midlands และสนามบิน Birmingham  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง โดยเมืองนอตทิงแฮมถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กีฬา แหล่งช้อปปิ้ง

Subjects

Accounting and Finance, Architecture, Art & Design, Bioscience, Business & Entrepreneurship, Computer Science, Economics, Engineering, Law, Marketing

Entry Requirements

IELTS 6.5

Scholarships

TBA

Country
UK
Region
England
City
Nottingham
University URL
https://www.nottingham.ac.uk/