University of Leeds

General Information

มหาวิทยาลัย Leeds ก่อตั้งเมื่อปี 1904 เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านคุณภาพการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ มีหลากหลายของสาขาวิชาให้เลือกเรียน พร้อมมอบโอกาสและประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาทุกคน  มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการภายใต้กรอบจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และมีความเป็นมืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมือง Leeds ทางตะวันตกของ Yorkshire ของประเทศอังกฤษ ชื่อเดิมคือ Yorkshire College of Science และต่อมาเป็น Yorkshire College มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ร่วมมือกับ Leeds School of Medicine และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Victoria University, Owens College และ University College Liverpool โดยในปี 1904 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับ Royal Charter จาก King Edward ที่7 มหาวิทยาลัย Leeds มีนักศึกษาราว 33,500 คน ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกจัดลำดับให้เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 2 ที่มีผู้มาสมัครเข้าเรียนมากที่สุดรองจากมหาวิทยาลัย Manchester

มหาวิทยาลัย Leeds ได้ลงทุนมากกว่า 520 ล้านปอนด์ให้กับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัย Leeds มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำยาวกว่า 25 เมตร ศูนย์ออกกำลังกายซึ่งเป็นห้องออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Subjects

Accounting and Finance, Art & Design, Business & Entrepreneurship, Computer Science, Economics, Engineering, Law, Marketing

Entry Requirements

Minimum GPA 3.0

IELTS 6.0 Overall

Scholarships

TBA

Country
UK
Region
England
City
Leeds
University URL
https://www.leeds.ac.uk/