งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทุกคน

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

20.00-20.50 น.  แนะนำหลักสูตร Undergraduate Online Summer School, King’s College London

วิชาที่เรียน รูปแบบการเรียน เกณฑ์การสมัคร ทุนการศึกษา

20.50-21.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ การเขียน SOP (Statement of Purpose)