เมื่อพูดถึงการรับประทานอาหารนอกบ้านหรือรับบริการต่างๆ เรามักจะเจอกับคำถามว่าควรให้ทิปเท่าไร ตามธรรมเนียมแล้ว การให้ทิปเป็นวิธีปกติในการแสดงความขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานประกอบการบางแห่งเริ่มเก็บ service  charge แทนการให้ทิป ซึ่งก็ทำให้หลายคนสับสนว่าสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร

ทิป  เป็นการให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมกับพนักงาน เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการบริการที่ดีในขณะที่ลูกค้าได้ใช้อยู่ในร้านอาหาร หรือ ในการบริการครั้งนั้น ซึ่งแสดงถึงความประทับใจของลูกค้าที่ชื่นชอบการบริการขณะนั้น โดยทางลูกค้าเป็นฝ่ายให้โดยสมัครใจให้แก่พนักงงานคนนั้นๆเอง แต่ในทางกลับกัน Service Charge จะถูกทางร้านอาหารตั้งไว้ล่องหน้าและบวกเพิ่มเข้าไปในบิลเรียบร้อย เพื่อเป็นค่าบริการอื่นๆของร้าน ซึ่งลูกค้าก็จะชำระรวมไปในบิลนั้นๆ

อย่างไรก็ตามใครสนใจฝึกงานสาย  Hospitality ควรรู้ความแตกต่างของทั้งสองไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะ