เจาะลึก ป.โท UK สาขา Business Analytics / Data Analytics

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
13.00-13.05 น. แนะนำ Ranking ด้าน Business และด้าน Business Anlytics/ Data Analytics

13.05-14.00 น. กำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัวแบบละเอียด Top U in UK, Entry requirements, การเตรียมSOP, ทุนการศึกษา, งบประมาณ, งานพิเศษ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ

แนะนำมหาวิทยาลัยด้าน Busienss Analytics / Data Analytics

(1)UCL
(2)Lancaster University
(3)Bayes Business School
(4)Queen Mary University of London
(5)The University of Manchester
(6)University of Warwick
(7)University of Leeds
(8)The University of Edinburgh
(9)Durham University
(10)University of Liverpool
(11)University of Bath
(12)University of Bristol
(13)University of Exeter
(14)University of Birmingham
(15)University of Southampton
(16)Newcastle University
(17)Northumbria University Newcastle
(18)Aston University

14.00 น. Q&A

เจาะลึก ป.โท UK สาขา User Experience Design

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
20.00-20.05 น. แนะนำ Ranking ด้าน Business และด้าน UX/UI

20.05-21.00 น. แนะนำกำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัวแบบละเอียด Top U in UK, Entry requirements, การเตรียมSOP, ทุนการศึกษา, งบประมาณ, งานพิเศษ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ

แนะนำมหาวิทยาลัยด้าน UX/UI

 • UCL
 • UAL
 • Newcastle University
 • University of York
 • Loughborough University
 • University of Brighton
 • The University of Edinburgh
 • Birmingham City University
 • Kingston University London
 • University for the Creative Arts
 • Goldsmith, University of London
 • University of Lincoln

21.00 น. Q&A

รวมทุกเรื่องควรรู้เพื่อวางแผนเรียนต่อ ป.โท UK

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

20.00-21.00 น. แนะนำ Ranking การเลือกมหาวิทยาลัย, เมือง, การคำนวนงบประมาณ, กำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัว, งานพิเศษ และโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ

21.00 น. Q&A

ปรึกษาเรียนต่อกับ PIPP Education ดีอย่างไร?

เพราะที่ PIPP Education เราให้ข้อมูลและช่วยแนะนำข้อมูลเรียนต่อประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกมหาวิทยาลัย เมืองและค่าครองชีพ กำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัว, Entry requirements, การเตรียม CV และ SOP พร้อมตรวจโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา, การเตรียมสอบ IELTS, ข้อมูลและการสมัครทุนการศึกษา, งบประมาณ, งานพิเศษ, ค่าครองชีพในเมืองต่างๆ, หอพัก และวีซ่า

สมัครเรียนต่อกับ PIPP Education มีบริการอะไรบ้าง?

 • แนะนำการเลือกสาขา มหาวิทยาลัย
 • เตรียมความพร้อมสอบ IELTS
 • แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเมือง ค่าครองชีพ และงานพิเศษ
 • ช่วยสมัครเรียนและติดตามผลการสมัคร
 • ติดตามเอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการทำวีซ่า
 • จองหอพัก
 • ทำวีซ่านักเรียน
 • เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

บริการมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

 • บริการทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเจาะลึกหลักสูตรการเรียน และปรึกษาได้ฟรี บริการทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หัวข้อที่สนใจ

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์