สมัครเรียนต่อ ป.โท UK

หลักสูตร ป.โท ของอังกฤษ มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 12 เดือน คือ เทอมที่ 1, 2 จะเป็นการเรียนและสัมมนาในชั้นเรียน และเทอม 3 หรือ Summer จะเป็นการทำวิทยานิพนธ์/โปรเจค/ฝึกงาน ก่อนจบการศึกษา

รูปแบบการเรียน

 • หลักสูตรเรียน 1 ปี หลักสูตรทั่วไปจะมีระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 1 ปี
 • หลักสูตรเรียน 1 ปี + Work Placement   หมายถึงหลักสูตรที่มีโปรแกรมการฝึกงาน นักเรียนสามารถเลือกที่จะฝึกงานเพิ่มเติมจากการเรียนได้ ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่จะให้เวลาฝึกงานประมาณ 3/6/8/12 เดือน หลังเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนจบ

ข้อควรรู้ ปัจจุบัน อังกฤษมีวีซ่าที่ชื่อว่า The Graduate Route ที่นักเรียนทุกคนสามารถสมัครวีซ่านี้ได้ก่อนเรียนจบเพื่ออยู่ทำงานต่อที่อังกฤษหลังเรียนจบได้อีก 2 ปี

 

ส่วนหนึ่งของท็อป Top Universities in the UK

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้จาก University Search

  งบประมาณในการเรียน

  โดยเฉลี่ยนักเรียนไทยจะใช้งบประมาณในการเรียนต่อประมาณ 1.5-2 ล้านบาทในการเรียนต่อปริญญาโท โดยงบประมาณในการเรียนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • ค่าเรียน ค่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ 10,000-40,000 ปอนด์ต่อหลักสูตร แตกต่างกันตามอันดับมหาวิทยาลัยและรูปแบบการเรียนการสอน
  • ค่าที่พัก ค่าที่พักจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของที่พัก และเมืองที่อยู่ ที่พักมีหลายประเภท ได้แก่ หอพักนักเรียน แฟลตแชร์ ค่าที่พักส่วนใหญ่จะคิดเป็นรายสัปดาห์ ประมาณ 150 ปอนด์ขึ้นไป
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของนักเรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับเมืองที่อยู่

  บริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันแรกจนเรียนจบ

  ให้ข้อมูลเพื่อเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม

  ตรวจ CV, SOP, Essay ทุน

  ดูแลนักเรียนในทุกขั้นตอน เอกสารการสมัคร ดำเนินการสมัคร ตามผลตอบรับ วีซ่า ที่พัก และการลงทะเบียนเรียน

  ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ข้อควรรู้ แนะนำเพื่อนใหม่ในแต่ละเมือง ดูแลเอกสารและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

  ประสานงานระหว่างเรียนที่ต่างประเทศ ลงทะเบียนเรียน หอพัก จนจบการศึกษา

  กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ยืนยันส่งแบบฟอร์ม

  Take the first step in your great adventure. Contact us today.