รวมทุนมหาวิทยาลัยใน UK ปี 2023-2024

ทุนรัฐบาลอังกฤษ

GREAT Scholarships  £10,000
https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships/great-scholarships/thailand

British Council scholarships for women in STEM
https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem

ทุนมหาวิทยาลัย

Anglia Ruskin University
International Excellence Scholarship £4,000
MBA £4,000
Early Payment Discount £400 up to £1,000
https://aru.ac.uk/student-life/preparing-for-university/help-with-finances/scholarships

Aston University
Up to £8,000
https://www.aston.ac.uk/international/scholarships

University of Bath
Artificial Intelligence Scholarships £10,000
MBA £3,000
MSc Management £5,000 (30 scholarships)
Postgraduate scholarship up to full
https://www.bath.ac.uk/topics/taught-postgraduate-scholarships-bursaries-and-other-funding/

University of Bristol
£6,500, £13,000 and £26,000
http://www.bristol.ac.uk/international/fees-finance/scholarships/

University of Bedfordshire
£400 up to £1,000
https://www.beds.ac.uk/international/international-applications/fees-and-scholarships/

Birmingham City University
£2,000
https://www.bcu.ac.uk/international/fees-costs-and-scholarships/scholarships/postgraduate

University of Birmingham
Global Masters Scholarship
up to £10,000
https://www.birmingham.ac.uk/international/students/int-pg-scholarships.aspx

Bournemouth University
Academic Excellence Scholarship £3,500
https://www.bournemouth.ac.uk/study/postgraduate/fees-funding/scholarships/international-student-scholarships

Coventry University
#JoinYourAIFuture Data Science Scholarships £10,000
International Academic Excellence £2,000

University of East Anglia

Meet entry requirement £3,000

CGPA 3.5 or above £5,000

University of Essex
CGPA 3.5 or above £5,000
CGPA 3.0 or above £4,000
CGPA 2.75 or above £2,500
https://www.essex.ac.uk/scholarships/academic-excellence-international-masters-scholarship

University of Exeter
Full, £10,000 and £5,000 first-year International tuition fee scholarships
Postgraduate Global Excellence Scholarships
Scholarshipt: £5000
https://www.exeter.ac.uk/studying/funding/award/?id=3942

University of Kent
TBA ปกติจะมีทุนส่วนลด 10% สำหรับคนจ่าย deposit ภายในกำหนด
https://www.kent.ac.uk/scholarships/postgraduate

Kingston University London
£5,000
https://www.kingston.ac.uk/postgraduate/fees-and-funding/funding-your-course/scholarships/

University of Leicester
University of Leicester School of Business Postgraduate Scholarship £3,000
College of Science and Engineering Postgraduate Scholarship,  up to £5,600
https://le.ac.uk/study/international-students/scholarships

Leeds Beckett University
Postgraduate Courses – £4,000
https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/scholarships/5-south-east-asia-scholarships/

University of Leeds
£2,000-£4,000
https://masters-scholarships.leeds.ac.uk/dir/scholarships?query=&categoryID=-1&searchDirCategoryID=10062

University of Liverpool
Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship
https://www.liverpool.ac.uk/study/international/tuition-fees-and-scholarships/postgraduate/scholarships/vc-international-attainment-scholarship-2021/

University of Lincoln
Thai Scholarship £5,000
Global Scholarship 50%
https://www.lincoln.ac.uk/home/studywithus/scholarshipsandbursaries/

Loughborough University
Postgraduate Scholarship 10%, 20%, 25%, 40% up to £10,000
https://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/fees-funding/masters-funding/

Manchester Metropolitan University
Up to £3,000
https://www.mmu.ac.uk/study/international/before-you-apply/fees-and-funding/scholarships-and-funding/scholarships

Newcastle University
£4,000 (200 scholarships)
https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/sources/internationalnoneustudents/

University of Northampton
THE INTERNATIONAL GRADUATE SCHOLARSHIP – 50%
https://www.northampton.ac.uk/student-life/bursaries-scholarships-and-awards/international-scholarships/

Northumbria University Newcastle
Discount £2,000
https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/fees-funding/international-fees-funding/pg-global-scholarship/#2020-21

Oxford Brookes University
scholarship:£2,000
https://www.brookes.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships-and-financial-support/

Queen University Belfast
scholarship:£1500-£2000-auto
https://www.qub.ac.uk/International/International-students/International-scholarships/international-scholarships/scholarships-for-south-east-asia/

University of Reading
scholarship: £4,000
https://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/fees-and-funding/masters-scholarships.aspx

Roehampton University
LLM Masters of Law Scholarship £5,000
LLM Human Rights and Legal Practice
LLM International Commercial Law and Legal Practice
International Excellence Scholarship £4,000
https://www.roehampton.ac.uk/international/postgraduate-scholarships

University of Plymouth
https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-funding/international-students/postgraduate-scholarships-for-international-students

University of Southampton
£3,000, £5,000
https://www.southampton.ac.uk/courses/funding/scholarships-awards.page

Southampton Solent University
Vice-Chancellor’s scholarship £3,000
https://www.solent.ac.uk/finance/grants-bursaries-scholarships/scholarships

University of Sunderland
International Scholarship £1,000
https://www.sunderland.ac.uk/about/your-finances/scholarships-discounts-and-specialised-grants/automatically-awarded/

University of Sussex
Chancellors International Scholarships
https://www.sussex.ac.uk/study/fees-funding/masters-scholarships/view/1364-Chancellors-International-Scholarships

Scholarshipt:£5,000
£5,000-£10,000
https://www.sussex.ac.uk/study/fees-funding/masters-scholarships/search?sent=1&level%5B%5D=2&country=TH

University of Surrey
International Masters Scholarship £5,000
https://www.surrey.ac.uk/fees-and-funding/scholarships-and-bursaries/international-masters-scholarship-2021

Staffordshire University
£500-£2,000
https://www.staffs.ac.uk/international/your-application-journey/scholarships-fees/scholarships

The University of Warwick
WBS Scholarship Up to 50%
https://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/business-analytics/fees/

University of Westminster
International Part Fee Scholarship
Scholarship: £2,000

 

รายละเอียดทุน-สอบถามเพิ่มเติม

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ ๆ PIPP Education ได้ที่ https://pippeducation.com/ หรือ https://www.facebook.com/pippeducationth หรือ Line:  @pippeducation

หรือติดตามอ่านบทความเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศและฝึกงานต่างประเทศได้ที่ https://pippeducation.com/pipp-education-blog/