Year-round English Courses in Oxford

Introduction

เมือง Oxford เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ไม่ไกลจากลอนดอนมากนัก น้อง ๆ สามารถเดินทางได้โดยทางรถไฟ ใช้เวลาประมาณเพียง 1 ชั่วโมง 

เมื่อพูดถึงเมือง Oxford  ใครหลาย ๆ คนจะต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษอย่าง University of Oxford และสถานที่ถ่ายทำ Harry Potter อย่าง Christ Church และ New College รวมไปถึงจุดสำคัญของเมือง ห้องสมุด Radcliffe Camera แต่จริงๆแล้วสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เมือง Oxford  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ห้องแสดงผลงานศิลปะ และห้องสมุดที่มีคุณภาพอีกด้วย 

Promotion

 ลดค่าเรียน 25%

เมื่อจองภายใน 30 เมษายน 2563

*เริ่มเรียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2563

Language Schools in Oxford