โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง Swanage, England

Harrow House International College เมือง Swanage

Swanage เป็นเมืองชายทะเลตอนใต้ของอังกฤษ  ห่างจากกรุง London ประมาณ 2.5 ชั่วโมง มีเมืองวัฒนธรรมอังกฤษดั้งเดิม และมีความเงียบสงบเหมาะกับการเรียนหนังสือ

โรงเรียน Harrow House International College เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของ Boarding School คือเรียนและพักในโรงเรียน โดยโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน กิจกรรม สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส เวทีการแสดง มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร และหอพักของโรงเรียน มีอาจารย์ดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง

จึงมั่นใจได้ด้านความปลอดภัยและการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนที่เรียนที่นี่จะเรียนและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต่างชาติตลอดเวลาที่อยู่ที่โรงเรียน จึงมั่นใจได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนี้ นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว

กิจกรรม

กิจกรรมของโรงเรียนจะมีหลายกิจกรรมและผลัดเปลี่ยนไปในแต่ละวันให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยมีอาจารย์ดูแลตลอดทุกกิจกรรม

UNESCO Jurassic Coast, UNESCO Durlston Castle & Country Park Trails, UNESCO Durdle Door & Lulworth Cove, Aeroball, Arne Nature Reserve, Beach Games, Bournemouth Oceanarium, Circus Skills, Cinema Trips, Corfe Castle & Village, Dodgeball, Drama Workshops, Drumming and Samba, Ice Skating, Internet Projects, Laserquest, Mini Olympics, Monkey World, Poole Quay & Town Centre, Soft Archery, Splashdown, Stone Carving, Studland Beach, Swanage Orientation Quiz, Swimming, Tank Museum, Ten Pin Bowling

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

ค่าลงทะเบียนโครงการ

จำนวน 169,000 บาท ราคาลดพิเศษ 10,000 บาท เหลือ 159,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

ค่าเรียน รวมหนังสือเรียน ที่พักในหอพักของโรงเรียน อาหารวันละสามมื้อทุกวัน กิจกรรมระหว่างเรียน และรถรับส่งสนามบิน

กิจกรรมที่โรงเรียนและเมืองใกล้เคียงทุกวัน และทัศนศึกษาวันเสาร์เต็มวันที่ London, Oxford

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok-London-Bangkok โดยสายการบิน Emirates / Thai Airways /Cathay Pacific Airline หรือเทียบเท่า

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ค่าวีซ่า

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายกรณีนิสิตเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

วันที่จัดโครงการ

วันที่ 28 มีนาคม – 25 เมษายน 2562