ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาสนับสนุน

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)

 

ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

 

ลำดับ

ชื่อและนามสกุล

จำนวนทุนการศึกษา

1

Kaofang Manachai

100,000 บาท

2

Lalinda Chuchuea

100,000 บาท

3

Patcharapol Rujipornpongsa

100,000 บาท

4

Wilawan Suwanmetha

100,000 บาท

5

Yatika Areeyanan

100,000 บาท

6

Cholkanok Kanoksiripakul

100,000 บาท

7

Pichamol Julalakwisit

80,000 บาท

8

Suthasinee Mapakdee

80,000 บาท

9

Wilasinee Sanpakha

80,000 บาท

10

Apasiri Meemaka

80,000 บาท

11

Baramee Maka

80,000 บาท

12

Wasan Manmeebucha

80,000 บาท

หมายเหตุ

 

  1. นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2563
  2. กรุณาศึกษารายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ https://pippeducation.com/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-19-HighSchoolOneYearExchangeProgram.pdf
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ PIPP Education ชั้น 24 อาคารจัตุรัสจามจุรีเลขที่319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 10330 โทรศัพท์: 092-3915698 หรือ 092-391-5955 E-mail: info@pippeducation.com