ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Marketing and Management / Strategic Marketing / Marketing & Entrepreneurship

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.00 น. เจาะลึกหลักสูตรสาย Marketing and Analytics ใน UK และ Entry requirements, IELTS ในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัย

 • University of Warwick
 • The University of Manchester
 • University of Leeds
 • University of Bath
 • King’s College London
 • Queen Mary University of London
 • University of Exeter
 • University of Birmingham
 • Durham University
 • Aston University
 • University of Sheffield
 • University of Kent

14.00-14.15 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

14.15 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Marketing Management