ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Marketing / Digital Marketing / Marketing Analytics / Consumer Analytics

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

14.00-14.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

14.05-14.45 น. เจาะลึกหลักสูตรสาย Marketing and Analytics ใน UK และ Entry requirements, IELTS ในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัย

 • University of Warwick
 • The University of Manchester
 • University of Leeds
 • University of Bath
 • King’s College London
 • Queen Mary University of London
 • University of Exeter
 • University of Birmingham
 • Durham University
 • Aston University
 • University of Sheffield
 • University of Kent

14.45-15.00 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

15.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Marketing Analytics