งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

19.30-19.45 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.45-20.10 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Business Analytics, Data Analytics และ Entry requirements, IELTS ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

    20.10-20.30 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน

    20.30 น.  Q&A

    สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Digital Marketing