ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Management, International Business Management, Management with Business Analytics

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-13.10 น. แนะนำ Ranking สาย Business

13.10-14.15 น. หลักสูตรสาย Management, International Business Management, Management with Business Analytics

ใน UK และ Entry requirements, IELTS ในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัย

1. University College London (UCL)

2. The University of Warwick

3. The University of Manchester

4. King’s College London

5. Queen Mary University of London

6. Newcastle University

7. University of Leeds

8. University of Birmingham

9. Durham University

10. University of Bath

11. University of Exeter

12. The University of Nottingham

13. The University of Edinburgh

14. University of Southampton

15. University of Kent

 

14.15 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Management, IBM, Management with Business analytics