ในการสัมภาษณ์ แน่นอนว่าการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ จะทำให้เราสามารถสร้างความจดจำให้แก่บริษัทได้ แน่นอนว่าถ้าในการตอบคำถามเราสามารถแสดงความเป็นมืออาชีพของเราได้ก็จะทำให้สามารถผ่านการสัมภาษณ์ได้อย่างง่าย

 

Emotional : การตอบคำถามที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของเรา ถือเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองในการทำงานได้จะทำให้เรามีความน่าสนใจ

การเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง: การแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ แสดงถึงความสามารถในตัวเราที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า การสร้างศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น หรือการมองหาโอกาส ซึ่งแน่นอนว่าการมาสมัครงานโดยที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอๆจะทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ: แสดงให้ทางบริษัทเห็นว่าเรามีความสามารถทางด้านการ การวิเคราะห์ และการตัดสินอย่างมีเหตุผล ถ้าเราสามารถแสดงให้บริษัทเห็นข้อดีของเราในด้านนี้ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถผ่านการสัมภาษณ์ไปได้

 

การจัดการเวลา : ความสามารถในการจัดการงานหลาย ๆ อย่าง จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และทำตามกำหนดเวลา แน่นอนว่าในการทำงาน เรื่องเวลาถือเป็นความสำคัญอย่างมากในการทำงานและในทุกประเทศ

 

ความเป็นผู้นำ : ในการทำงาน แน่นอนว่าต้องมีผู้นำในการจัดการบริหารงาน ซึ่งถ้าเราแสดงออกกมาว่าเราสามารถช่วยองค์กรในการเป็นผู้นำได้ก็จะถือว่าเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพของเราออกมาได้