กำหนดการ

13.00-13.50 น. Pre-departure

 • การเตรียมตัวก่อนบิน อะไรควรเอาไป อะไรไปซื้อที่ UK สิ่งที่ต้องโหลดและถือขึ้นเครื่องได้
 • เอกสารผ่าน ตม
 • การเดินทางจากสนามบินไปหอพัก
 • เช็คลิสต์ในวันที่เข้าหอพัก และการขอเงินประกันหอพักคืนหลังเรียนจบ
 • เปิดเทอมสัปดาห์แรกและบัตรนักเรียน
 • Orientation Week
 • บัตรประกันสุขภาพ การใช้บริการด้านสุขภาพ
 • เปิดบัญชีธนาคาร
 • งานพิเศษ
 • ข้อควรรู้การเดินทางในเมืองและสหราชอาณาจักร
 • รูปแบบการเรียน การส่งงาน การตัดเกรด มหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมแนวไหนให้เราเข้าร่วมได้บ้าง

13.50-14.30 น. แชร์ประสบการณ์จากนักเรียนปัจจุบัน

1.ปรึกษา Career Service ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่ฝึกงานและสมัครทำงานต่อ the Graduate Route Visa

2.สมัครทำงานต่อที่อังกฤษ เริ่มต้นอย่างไร เริ่มสมัครช่วงไหน เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ได้ตอบรับทำงานแล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

3.ค่าใช้จ่ายโดยรวมระหว่างเรียน การกินอยู่และกิจกรรมต่างๆ ถ้าจะทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน เริ่มหายังไง

4.มีเวลาเที่ยวมั๊ย เรียนหนึ่งปี เที่ยวต่างเมือง หรือขับรถเที่ยว วางแผนตัวเองยังไงล่วงหน้า

14.30 น. Q&A

………………………………………………………….

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนเริ่มเรียนปี 2023

 • University of Bath
 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • Bayes Business School, City University London
 • UCL
 • Durham University
 • The University of Edinburgh
 • University of Exeter
 • Goldsmiths University of London
 • Imperial College London
 • University of Kent
 • King’s College London
 • Lancaster University
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • The University of Manchester
 • Manchester Metropolitan University
 • Newcastle University
 • Nottingham Trent University
 • Queen Mary University of London
 • Royal College of Art
 • University of Reading
 • University of Sheffield
 • SOAS
 • University of Southampton
 • University of Surrey
 • University of York
 • UWE Bristol
 • The University of Warwick
 • Universiy of Westminster

รอบที่เลือก Online Pre-deparure

ลงทะเบียนร่วมงาน Pre-departure