เรียนต่อป.โทอังกฤษแบบไม่ต้องใช้ IELTS มีวิธีไหนบ้าง?

ในการเรียนต่อ ป.โท อังกฤษนั้น ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลักคือ IELTS แต่นอกจากการสอบ IELTS แล้ว มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ยอมรับผลคะแนนสอบวัดระดับอื่นๆ ด้วย มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย น้องๆ นักเรียนสามารถเลือกข้อใดข้อหนึ่งในการยื่นคะแนนเพื่อสมัครเข้าเรียน 

ทางเลือกที่ 1 ยื่นคะแนนข้อสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ  

นอกจากคะแนน IELTS แล้ว มหาวิทยาลัยในอังกฤษยังรับรองคะแนนสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ด้วย ได้แก่ TOEFL iBT, LanguageCert SELT, CAE or CPE , Doulingo ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน น้องๆ สามารถเช็คได้จากหน้าเว็บไซต์ของสาขาที่สนใจ 

ทางเลือกที่ 2 มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเอง มีข้อสอบวัดระดับที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 

หลายมหาวิทยาลัยในอังกฤษมีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง และมีการจัดสอบเป็นประจำ

ทางเลือกที่ 3 ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษให้ผู้สมัครที่จบหลักสูตรอินเตอร์จากไทย

มหาวิทยาลัยในอังกฤษหลายแห่งยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษให้กับผู้สมัครที่จบหลักสูตร International Programme จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น เรียนจบหลักสูตร International Programme ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการพูด อ่าน เขียน ฟัง และมีระดับการใช้ภาษาที่ดี มีคะแนน GPA ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษได้แก่

 • Anglia Ruskin University
 • Bournemouth University
 • Coventry University
 • De Montfort University
 • Manchester Metropolitan University
 • Northumbria University Newcastle
 • Sheffield Hallam University
 • Teesside University
 • University of Derby
 • University of East Anglia
 • University of Essex
 • University of Hertfordshire
 • University of Kent
 • University of Northampton
 • University of Portsmouth
 • University of Southampton
 • University of York
 • University of West England, Bristol

ทั้งสามทางเลือกในการไม่ต้องใช้คะแนน IELTS สมัครเรียนต่อ จะช่วยให้น้องๆ ลดขั้นตอนในการสมัคร และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบได้

อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งไม่ว่าน้องๆจะเลือกสมัครเรียนแบบยกเว้นคะแนนหรือไม่ น้องๆ สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Pre-sessional English เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานเตรียมตัวก่อนเรียนได้ รายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://pippeducation.com/pipppost-2021-04-29-presessionalenglish/

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ น้องๆ สามารถสอบถามพี่ๆ PIPP Education ได้ที่ https://lin.ee/gpo0vHt