พี่ๆ PIPP Education ขอแชร์ Checklist 3 ข้อที่ต้องมีสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่อยากไปฝึกงานที่ต่างประเทศ มาดูกันว่า 3 สิ่งที่ต้องมี ถ้าอยากฝึกงานที่ต่างประเทศ มีอะไรบ้าง?

เรียนตรงสายกับงานที่สมัคร

การที่น้อง ๆ จะไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้ น้อง ๆ จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องสมัครงานที่ตรงสายกับคณะที่น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนายจ้างว่าน้อง ๆ มีความรู้และความสารถที่เหมาะกับงานนั้นจริง ๆ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

แน่นอนว่าการทำงานที่ต่างประเทศจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การที่เราสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ จะทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน ดังนั้น น้อง ๆ ควรมีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อย่างเช่น IELTS TOEFL TOEIC ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานว่าน้อง ๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง ๆ

เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75

เกรดเฉลี่ยเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมัครงาน เพราะสามารถดูได้ว่าเรามีความรับผิดชอบมากแค่ไหน ซึ่งแต่ละบริษัทจะกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการสมัครงานไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่จะกำหนดที่ 2.75 แต่ก็มีบางบริษัทที่กำหนดเกรดขั้นต่ำที่ 3.00 ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ มีเกรดเฉลี่ยมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากขึ้น