การเรียนต่อที่ออสเตรเลีย (Australia) เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษามาตรฐานสูงและมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี และมีความหลากหลายในเชื้อชาติอีกด้วย ในบทความนี้พี่ๆ PIPP Education ขอเล่า 8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ

8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย (Study Abroad in Australia)

1.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ:

 ระบบการศึกษาของออสเตรเลียเป็นที่รู้จักว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, มหาวิทยาลัยมอนาช และมหาวิทยาลัยไอวี่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก

2.สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี

ออสเตรเลียมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบริการสุขภาพ, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเดินทาง, และอื่นๆ ซึ่งทำให้นักเรียนต่างชาติมีความสะดวกในการเรียนรู้และชีวิตอยู่ในประเทศ

3.ทำงานระหว่างเรียนได้

วีซ่านักเรียนในออสเตรเลีย (Student Visa) จะมี work permission หรให้นักเรียนทำงานที่ออสเตรเลียได้อย่างถูกกฏหมาย โดยในช่วงระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 40 hr/ 2  weeks และทำได้แบบไม่จำกัดในช่วงปิดเทอม

4.การศึกษาที่หลากหลาย

นอกจากการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยแล้ว ออสเตรเลียยังมีรูปแบบการศึกษาแบบวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง หรือ ที่เรียกว่า TAFE (Technical and Further Education) จะเป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะความสามารถ เช่น Chef,Nurse นอกจากจะได้เรียนปฏิบัติและฝึกงานแล้ว ยังสามารถนำวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ไปต่อยอดในการขอยื่นวีซ่าขอเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียได้ด้วย

5.Multi-Culture

ที่ออสเตรเลียมีชาวต่างชาติที่นิยมไปเรียน ทำงาน และทำธุรกิจกันอย่างหลากหลาย ทั้งคนเอเชีย หรือยุโรป และในแต่ละเมืองจะมีชุมชนของคนหลากหลายเชื้อชาติ เช่น Thai Town, China Town, Korean Town ในย่านนี้จะมีร้านอาหารที่มาจากชาตินั้นๆ ทำให้สามารถหาของกินที่อร่อยๆได้ง่าย การมีอยู่ของคนหลายเชื้อชาติที่นี่ ทำให้เราได้ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเป็นการฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี

6. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สภาพอากาศดีและอบอุ่น

สำหรับฤดูหนาวที่ประเทศออสเตรเลียสภาพอากาศจะไม่หนาวจัด ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ทำ เช่น การเล่นเซิร์ฟ หรือการไปดำน้ำ นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีชายฝั่งที่สวยงาม รวมไปถึงธรรมชาติที่งดงามในชนบทและวิวในเขตเมืองก็สวยไม่แพ้กัน

7.ค่าครองชีพ

ค่าเทอมและค่าที่พักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนั้นจะมีราคาให้เลือกที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเมืองที่ค่าครองชีพถูกลงมาได้ ในขณะที่คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนั้นไม่แตกต่างกันเลย และนอกจากนี้การศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้นรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี โดยจะมีเงินทุนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากนานาชาติอีกด้วย

8.โอกาสในการทำงานต่อหลังเรียนจบ

รัฐบาลออสเตรเลียให้สิทธิ์ในการทำงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในออสเตรเลีย โดยการขอ Temporary Graduate VISA คือวีซ่าที่ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียสามารถอยู่ต่อเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลียได้

การเรียนต่อที่ออสเตรเลีย (Australia) เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษามาตรฐานสูงและมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี และมีความหลากหลายในเชื้อชาติอีกด้วย ในบทความนี้พี่ๆ PIPP Education ขอเล่า 8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ

8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย (Study Abroad in Australia)

1.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ:

 ระบบการศึกษาของออสเตรเลียเป็นที่รู้จักว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, มหาวิทยาลัยมอนาช และมหาวิทยาลัยไอวี่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก

2.สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี

ออสเตรเลียมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบริการสุขภาพ, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเดินทาง, และอื่นๆ ซึ่งทำให้นักเรียนต่างชาติมีความสะดวกในการเรียนรู้และชีวิตอยู่ในประเทศ

3.ทำงานระหว่างเรียนได้

วีซ่านักเรียนในออสเตรเลีย (Student Visa) จะมี work permission หรให้นักเรียนทำงานที่ออสเตรเลียได้อย่างถูกกฏหมาย โดยในช่วงระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 40 hr/ 2  weeks และทำได้แบบไม่จำกัดในช่วงปิดเทอม

4.การศึกษาที่หลากหลาย

นอกจากการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยแล้ว ออสเตรเลียยังมีรูปแบบการศึกษาแบบวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง หรือ ที่เรียกว่า TAFE (Technical and Further Education) จะเป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะความสามารถ เช่น Chef,Nurse นอกจากจะได้เรียนปฏิบัติและฝึกงานแล้ว ยังสามารถนำวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ไปต่อยอดในการขอยื่นวีซ่าขอเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียได้ด้วย

5.Multi-Culture

ที่ออสเตรเลียมีชาวต่างชาติที่นิยมไปเรียน ทำงาน และทำธุรกิจกันอย่างหลากหลาย ทั้งคนเอเชีย หรือยุโรป และในแต่ละเมืองจะมีชุมชนของคนหลากหลายเชื้อชาติ เช่น Thai Town, China Town, Korean Town ในย่านนี้จะมีร้านอาหารที่มาจากชาตินั้นๆ ทำให้สามารถหาของกินที่อร่อยๆได้ง่าย การมีอยู่ของคนหลายเชื้อชาติที่นี่ ทำให้เราได้ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเป็นการฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี

6. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สภาพอากาศดีและอบอุ่น

สำหรับฤดูหนาวที่ประเทศออสเตรเลียสภาพอากาศจะไม่หนาวจัด ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ทำ เช่น การเล่นเซิร์ฟ หรือการไปดำน้ำ นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีชายฝั่งที่สวยงาม รวมไปถึงธรรมชาติที่งดงามในชนบทและวิวในเขตเมืองก็สวยไม่แพ้กัน

7.ค่าครองชีพ

ค่าเทอมและค่าที่พักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนั้นจะมีราคาให้เลือกที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเมืองที่ค่าครองชีพถูกลงมาได้ ในขณะที่คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนั้นไม่แตกต่างกันเลย และนอกจากนี้การศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้นรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี โดยจะมีเงินทุนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากนานาชาติอีกด้วย

8.โอกาสในการทำงานต่อหลังเรียนจบ

รัฐบาลออสเตรเลียให้สิทธิ์ในการทำงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในออสเตรเลีย โดยการขอ Temporary Graduate VISA คือวีซ่าที่ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียสามารถอยู่ต่อเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลียได้

การเรียนต่อที่ออสเตรเลีย (Australia) เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษามาตรฐานสูงและมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี และมีความหลากหลายในเชื้อชาติอีกด้วย ในบทความนี้พี่ๆ PIPP Education ขอเล่า 8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ

8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย (Study Abroad in Australia)

1.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ:

 ระบบการศึกษาของออสเตรเลียเป็นที่รู้จักว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, มหาวิทยาลัยมอนาช และมหาวิทยาลัยไอวี่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก

2.สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี

ออสเตรเลียมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบริการสุขภาพ, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเดินทาง, และอื่นๆ ซึ่งทำให้นักเรียนต่างชาติมีความสะดวกในการเรียนรู้และชีวิตอยู่ในประเทศ

3.ทำงานระหว่างเรียนได้

วีซ่านักเรียนในออสเตรเลีย (Student Visa) จะมี work permission หรให้นักเรียนทำงานที่ออสเตรเลียได้อย่างถูกกฏหมาย โดยในช่วงระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 40 hr/ 2  weeks และทำได้แบบไม่จำกัดในช่วงปิดเทอม

4.การศึกษาที่หลากหลาย

นอกจากการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยแล้ว ออสเตรเลียยังมีรูปแบบการศึกษาแบบวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง หรือ ที่เรียกว่า TAFE (Technical and Further Education) จะเป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะความสามารถ เช่น Chef,Nurse นอกจากจะได้เรียนปฏิบัติและฝึกงานแล้ว ยังสามารถนำวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ไปต่อยอดในการขอยื่นวีซ่าขอเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียได้ด้วย

5.Multi-Culture

ที่ออสเตรเลียมีชาวต่างชาติที่นิยมไปเรียน ทำงาน และทำธุรกิจกันอย่างหลากหลาย ทั้งคนเอเชีย หรือยุโรป และในแต่ละเมืองจะมีชุมชนของคนหลากหลายเชื้อชาติ เช่น Thai Town, China Town, Korean Town ในย่านนี้จะมีร้านอาหารที่มาจากชาตินั้นๆ ทำให้สามารถหาของกินที่อร่อยๆได้ง่าย การมีอยู่ของคนหลายเชื้อชาติที่นี่ ทำให้เราได้ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเป็นการฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี

6. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สภาพอากาศดีและอบอุ่น

สำหรับฤดูหนาวที่ประเทศออสเตรเลียสภาพอากาศจะไม่หนาวจัด ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ทำ เช่น การเล่นเซิร์ฟ หรือการไปดำน้ำ นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีชายฝั่งที่สวยงาม รวมไปถึงธรรมชาติที่งดงามในชนบทและวิวในเขตเมืองก็สวยไม่แพ้กัน

7.ค่าครองชีพ

ค่าเทอมและค่าที่พักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนั้นจะมีราคาให้เลือกที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเมืองที่ค่าครองชีพถูกลงมาได้ ในขณะที่คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนั้นไม่แตกต่างกันเลย และนอกจากนี้การศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้นรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี โดยจะมีเงินทุนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากนานาชาติอีกด้วย

8.โอกาสในการทำงานต่อหลังเรียนจบ

รัฐบาลออสเตรเลียให้สิทธิ์ในการทำงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในออสเตรเลีย โดยการขอ Temporary Graduate VISA คือวีซ่าที่ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียสามารถอยู่ต่อเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลียได้

 See Our Video https://www.youtube.com/channel/UCQ6IdwgNB_ul_6RqGAvp1ig

Find more content https://pippeducation.com/pipp-education-blog/