“เทพีเสรีภาพ” อนุสาวรีย์ในสหรัฐอเมริกา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นมรดกโลก หลายคนอาจรู้ถึงประวัติมาบ้าง แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ถึงความเป็นมา ครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เจาะจงในเรื่องของประวัติ เทพีเสรีภาพ อเมริกา โดยเฉพาะ บอกเล่าถึงต้นกำเนิดและความสำคัญของอนุสาวรีย์แห่งนี้ ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการเป็นแลนมาร์คสำคัญของอเมริกา

            ประวัติ เทพีเสรีภาพ อเมริกา นั้นเกิดขึ้นจากการส่งมอบของฝรั่งเศสที่ให้ไว้เป็นของขวัญแก่อเมริกา เมื่อวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2419 อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี และในส่วนของโครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพประกอบไปด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 350 ชิ้น ซึ่งต้องขนย้ายมาจากฝรั่งเศสแยกชิ้นส่วนกัน แล้วนำมาประกอบที่สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาประมาณ 4 เดือนก็สามารถประกอบจนสำเร็จ โดยในส่วนของฐานนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างเอง

เทพีเสรีภาพ เป็นปะติมากรรมโลหะสำริด ออกแบบเป็นเทพีสวมเสื้อคลุม ชูคบเพลิงที่มือขวา ถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ไว้ที่มือซ้าย มีอักษรสลักว่า “JULY IV MDCCLXXVI” หรือ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) สวมมงกุฎเจ็ดแฉก หมายถึงสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ด ที่ข้อเท้ายังมีโซ่ที่ขาด บ่งบอกถึงการหลุดพ้นจากความเป็นทาส ความสำคัญของอนุสาวรีย์นี้เป็นการระลึกถึงการประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2319

เหตุผลที่ฝรั่งเศสมอบอนุสาวรีย์นี้ให้เป็นของขวัญแก่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากฝรั่งเศสรู้สึกชื่นชมที่อเมริกากล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสหราชอาณาจักร และประกาศอิสรภาพได้สำเร็จในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เทพีเสรีภาพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยองค์การยูเนสโก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยี่ยมชม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับเสมอมา ในส่วนของที่ตั้งอนุสาวรีย์เสรีภาพนั้น ตั้งอยู่ที่เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภายในอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพมีบันไดวนทั้งหมด 162 ขั้น สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมวิวบนส่วนของมงกุฎได้ แต่หลังจากเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทางการได้สั่งปิดอนุสาวรีย์ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้ แต่ยังสามารถเที่ยวชมบริเวณด้านล่างได้

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นเครื่องหมายของอิสรภาพประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หลุดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นความสำคัญในประวัติศาสตร์โลก