การฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่ง และสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาและต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา นอกจากการเรียนในห้องเรียนและหาโอกาสไปเรียนภาษาหรือไป work and travel ที่ต่างประเทศเพื่อฝึกใช้จริง การทำให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนั้น ถือเป็นวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยทีเดียว
วันนี้ PIPP Education ก็มีเคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งด้วยวิธีการต่างๆ มาฝากกันค่ะ