ข้อดีของการเรียนต่อป.โทในสหรัฐอเมริกา (Study Abroad in USA)

การเรียนต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา (USA) เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงและคุณภาพดี นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการของบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลกในการจ้างงาน

1.ระบบการศึกษาที่คุณภาพและหลากหลาย

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและความหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนทางวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ศิลปกรรม, และอื่นๆ ได้ตามความสนใจ

2.สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี

สหรัฐอเมริกามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี เช่น มีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมและมีความหลากหลาย เช่น รถไฟ รถบัส รถไฟฟ้า และเครื่องบิน ทำให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ร้านค้าและศูนย์การค้าที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆอีกมากมาย

3.ความหลากหลายของการเรียน

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีหลากหลายสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือก นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจ และมีโอกาสฝึกงานหรือการทำงานในบริษัทชั้นนำในตลาดแรงงาน

4.โอกาสในการทำงาน

นักเรียนที่เรียนในสหรัฐอเมริกามีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำในตลาดแรงงานโลก เนื่องจากมีมาตรฐานการศึกษาที่สูงและมีคุณภาพสูง เป็นส่วนที่ทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่ต้องการในการทำงาน และหลังเรียนจบมีโอกาสได้วีซ่า OPT อยู่ต่อ 1 ปี และหากเรียนหลักสูตร STEM มีโอกาสได้วีซ่า OPT สูงสุด 3 ปี

5.Multi-Culture

อเมริกา เป็น ประเทศที่มีผู้คน จาก หลากหลายประเทศ อาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก ความหลากหลายนี้ ควบคู่ไปกับเสรีภาพ และการไม่ตัดสินผู้อื่น เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ และหลากหลายวัฒนธรรม

6.กิจกรรม ไลฟ์สไตล์ สถานที่

สถานที่ท่องเที่ยวในอเมริกามีเยอะแยะมากมาย ทั้งในตัวเมืองและสถานที่ธรรมชาติ ทำให้เราสามารถเลือกทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ ทั้ง กิจกรรม outdoor เช่น เดินป่า ปีนเขา และกิจกรรม indoor ก็มีให้เลือกทำอีกหลากหลาย เช่น การเข้าชมนิทัศการต่างๆ ชมการแสดงละครเวที และยังมีงาน festival ที่จัดขึ้นอย่าบเป็นระยะอีกด้วย