8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

การเรียนต่อที่อังกฤษ (Study Abroad in UK) เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลายสาขาวิชาตามความสนใจ และนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายในการเรียนรู้อีกมากมาย

มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

อังกฤษเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการศึกษาและมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการทำงานได้

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

ระบบการศึกษาของอังกฤษได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต

การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

การเรียนต่อที่อังกฤษจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในแต่ละพื้นที่

โอกาสการฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ

การฝึกงานจะทำให้เราได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้พัฒนาทักษะการทำงานและทักษะในการสื่อสารต่างๆ การฝึกงานจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทสนใจในตัวเรามากขึ้นอีกด้วย

วีซ่าอยู่ต่อหลังเรียนจบ : Graduate Route Visa

คือวีซ่าที่ทางรัฐบาลอังกฤษออกให้กับนักศึกษานานาชาติผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่อังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ สามารถอยู่ต่อและทำงานทั้งรูปแบบ เต็มเวลา และ part-time ได้

สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

การเรียนต่อที่อังกฤษจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ต้องการภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายไม่สูงแบบที่คิด

เมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆแล้ว หลักสูตรในประเทศอังกฤษส่วนมากใช้เวลาเรียนน้อยกว่า เช่น ในระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี และปริญญาโทใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ซึ่งจะเป็นตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อได้

การท่องเที่ยว

จากประเทศอังกฤษ เราสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆในยุโรปได้ง่ายเพราะแต่ละประเทศอยู่ใกล้กัน ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ เครื่องบิน โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน และสะดวกสบาย

 

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pippeducationth

 

เขียนโดย Porarat Thuetong