Skimming and Scanning เทคนิคในการช่วยสอบ IELTS

Skimming คือ การอ่านเร็ว ๆ แบบข้ามคำ ไม่อ่านทั้งบทความ ทำเพื่อจับใจความและแนวคิดสำคัญของบทความนั้น ๆ (Main idea) เพื่อที่จะได้รู้ว่าบทความนั้นพูดถึงอะไร เกี่ยวกับอะไรหรือใคร

Scanning คือ การสแกนหาคำสำคัญต่าง ๆ (keywords) ในบทความ เพื่อหาข้อมูล หรือคำตอบที่เจาะจงสำหรับคำถาม เช่น ตัวเลข วันที่ ชื่อเฉพาะ และที่สำคัญคือต้องรู้ keywords ในคำถาม เพื่อที่จะได้หาคำตอบที่ถูกต้องให้คำถามได้

เทคนิคการอ่านแบบ Skimming

เริ่มอ่านจากชื่อเรื่อง หรือหัวข้อก่อน เพื่อให้รู้เบื้องต้นว่าพูดถึงเรื่องอะไร 

อ่านประโยคหลักๆของแต่ละย่อหน้า โดยให้เน้นดูที่ประโยคเริ่มต้นและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้าเพื่อให้รู้ข้อมูลภาพรวมของบทความนั้นๆ

ดูข้อมูลหรือรูปภาพประกอบเพิ่มเติมและกวาดสายตาอ่านบทความทั้งหมดคร่าวๆ

เทคนิคการอ่านแบบ Scanning

กวาดสายตาอ่านคร่าวๆทั้งบทความเพื่อหา keywords หรือเนื้อหาที่ต้องการ

เมื่อเจอ keywords ที่ต้องการแล้วให้ขีดเส้นหรือวงคำหรือบทความนั้นไว้ แล้วทำการอ่านประโยคที่มี keywords อยู่อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pippeducationth

 

เขียนโดย Porarat Thuetong