หลักสูตร Pre-Master คืออะไร?

หลักสูตร Pre-Master คือ โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ที่ต้องการไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ หรือระดับอื่น ๆ ที่สูงกว่า โดยจะมีการสอนในรายวิชาที่จำเป็นที่จะต้องใช้การเรียนต่อในสาขานั้นๆ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอต่อสาขาที่สนใจอยากจะเรียนต่อ จะเน้นการพัฒนาทักษะ การพูด การอ่าน การเขียน และวิเคราะห์

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

คนที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือต้องการเรียนข้ามสายโดยไม่มีพื้นฐานในสาขาที่ต้องการเรียนต่อ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเป็นการปรับพื้นก่อนเข้าเรียนในสายที่ต้องการ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตรมีตั้งแต่ 3 เดือน ไปจนถึง 12 เดือน แล้วแต่ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่สนใจ

สถาบันที่มีชื่อเสียงที่มีหลักสูตร Pre-Master ได้แก่

University of Aberdeen

University of Bath

University of Exeter

University of Goldsmiths

University of Leicester

University of Sheffield

University of Sussex

University of Leicester

University of Newcastle

University College London

Durham University

King’s College London

Oxford Brookes University

Queen Mary, University of London

Royal Holloway, University of London

SOAS University of London

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pippeducationth

เขียนโดย Porarat Thuetong