เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

วีซ่าไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ยากจริงมั๊ย? ต้องเตรียมเอกสารเยอะมั้ย? เลือกโรงเรียนไหนดี? พี่ ๆ PIPP Education มีคำตอบมาให้ในบล็อกนี้ค่ะ

เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศยอดนิยมในการเรียนภาษา และเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรของนักเรียนต่างชาติ ซึ่งมีหลายๆ โปรแกรมนักเรียนสามารถเรียนภาษาและทำงานพิเศษไปด้วยได้ ทำให้ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศในฝันที่ดึงดูดใจหลายๆ คน และเมื่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติอยู่ในจำนวนมาก จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของผู้ที่สามารถเข้าประเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการขอเข้าประเทศ

โดยหลักๆ พิจารณาสองส่วนด้วยกันคือ

1.ประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยออสเตรเลียมีการจัดลำดับคุณภาพของประเทศ ที่พิจารณาจาก

          – อัตราการโดนปฏิเสธวีซ่าเนื่องจากการทุจริต เช่น เป็นประเทศที่มีอัตราการส่งเอกสารปลอมบ่อยครั้ง (rate of refusals due to a fraud reason) 40%

          – อัตราการโดนปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลอื่น ๆ rate of refusals (excluding fraud) 10%

          – อัตราส่วนนักเรียนที่โดดวีซ่า ไม่กลับประเทศตามกำหนด และอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมาย (rate of student visa holders becoming unlawful non-citizens) 15%

          – อัตราการยื่นขอเปลี่ยนเป็นขอวีซ่าผู้ลี้ภัยเพื่อพักอาศัยต่อในออสเตรเลีย (rate of Subsequent Protection Visa applications) 10%

อีกทั้งออสเตรเลียได้แบ่งการจัดระดับประเทศเป็นสามระดับ ดังนี้

          Level 1 มีความเสี่ยงต่ำ

          Level 2 มีความเสี่ยงปานกลาง

          Level 3 มีความเสียงสูง

โดยปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศ Level 3 มีความเสี่ยงสูง ทำให้ต้องแนบเอกสารประกอบหลายรายการเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในการยื่นขอวีซ่า

2.ระดับคุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาที่นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียน

ออสเตรเลียจัดระดับคุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาไว้ 5 ระดับ ตาม Ranking คุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาที่ผ่านการพิจารณาหลายด้าน ซึ่งมีการจำแนกระดับเป็น Level 1 มีคุณภาพสูงที่สุด จนถึง Level 5 มีคุณภาพน้อยที่สุดตามลำดับ

โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประเภท Level 1 ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ก็จะมีจำนวนเช็คลิสต์เอกสารที่ต้องยื่นประกอบวีซ่าน้อยกว่าโรงเรียนที่อยู่ใน Level ที่รองลงมา

ทั้งนี้นักเรียนสามารถเช็ครายชื่อโรงเรียนและเช็คลิสต์รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่าได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

คำแนะนำจากพี่ ๆ PIPP Education

คือไม่ต้องกังวลถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะไปพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเรียนคอร์สประกาศนียบัตร พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการเลือกคอร์สและโรงเรียน และการเตรียมเอกสารทำวีซ่าค่ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากพี่ ๆ PIPP Education ได้ที่ https://pippeducation.com/ หรือ https://www.facebook.com/pippeducationth

 

 

แก้ไขโดย Thitapat Sattawongrad