เรียน ป.โท เปลี่ยนสาย ทำได้มั๊ย?

คำตอบคือ ทำได้

ปัจจุบันน้องๆ หลายคนที่สนใจเปลี่ยนสายเรียนต่อ ป.โท ไม่ว่าจะเป็นอยากเรียนสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องแทนต่อสายตรง หรือสายที่เรียนตอน ป.ตรียังไม่ใช่สำหรับเรา หรือต้องการเรียนสายที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และไม่ว่าจะเหตุผลใดๆ ก็ตาม หลายมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่บูรณาการให้เรียนข้ามสายได้ ตัวอย่างเช่น Psychology, Law, Engineering, Business Analytics, Architecture, Fashion, Music, Finance เป็นต้น

ซึ่งการเรียน ป.โท ข้ามสายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และทำได้จริง

ทำได้อย่างไรบ้าง?

การเปลี่ยนสายเรียนต่อ ป.โท มี 2 ลักษณะ คือ

Conversion Program

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการเรียนข้ามสาย โดยมีพื้นฐานบางวิชามาบ้างจากการเรียน หรือจากประสบการณ์ทำงาน รวมถึงวิชาที่เรียนต่อ ป.โท เป็นวิชาที่สามารถเรียนและค้นคว้าด้วยตนเองได้

การเรียนหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนเท่ากันกับหลักสูตร ป.โท ทั่วไป แตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

Pre-master Program

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนข้ามสาย โดยไม่มีพื้นฐานเดิมมามากนัก และคนที่เรียนตรงสายและต้องการต่อ ป.โทใน Top U แต่เกรดไม่ถึงเกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียนในการเปิดรับรอบปกติ

การเรียนหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนแยกต่างหากจากหลักสูตร ป.โท โดยนักเรียนต้องเรียนหลักสูตรนี้ผ่านก่อนจึงเรียนต่อป.โทในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ