ระบบการศึกษาของ UK นั้นแตกต่างจากประเทศไทยในหลายด้าน หนึ่งในความต่างนั้นคือการคิดระดับผลการเรียน หรือการคิดเกรด

หลายๆ คนอาจเคยสงสัยเกี่ยวกับการเทียบเกรดเฉลี่ยจากระบบการศึกษาไทยเมื่อต้องสมัครเรียนต่อ UK เพราะเมื่ออ่าน Entry requirements ของมหาวิทยาลัยระบุว่า 2:1, 2:2 แปลว่าอะไร เทียบยังไง เราผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วหรือยัง โพสต์นี้มีคำตอบอธิบายค่ะ

มหาวิทยาลัยใน UK ไม่ได้ประเมินผลเป็นเกรดแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

ระดับผลการเรียน

%

เกรด

First-class honours (1st)               

70%

A

Second-class honours, upper division (2:1)

 

60-69%

B

Second-class honours, lower division (2:2)

 

50-59%

C

Third-class honours (3rd)

 

40-49%

D

 

เกณฑ์การประเมินของแต่ละสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัย อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยขึ้นกับมหาวิทยาลัย

โดยทั่วไปแล้วคะแนน มากกว่า 50% คือระดับดี และมากกว่า 60% คือระดับดีมาก ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในวิชาเรียน

สามารถศึกษา Entry requirements ของแต่ละมหาวิทยาลัยใน UK ได้จากลิงค์นี้ค่ะ https://pippeducation.com/universities/ 

ดังนั้นเวลาที่ศึกษา Entry Requirement ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอังกฤษ  น้องๆ ควรศึกษาคำอธิบายให้ละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเลือกสาขาและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมค่ะ

อ้างอิงจาก

https://www.imperial.ac.uk/students/success-guide/ug/assessments-and-feedback/improving-through-feedback/understanding-grades/