สำหรับน้อง ๆ ที่จะไปเรียนต่อ UK วันนี้ พี่ๆ PIPP Education มีข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนมาอัพเดทค่ะ
.
วีซ่านักเรียนแบบเก่าหรือ วีซ่าTier 4 (General) and Tier 4 (Child) ได้ถูกยกเลิก โดยตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาวีซ่านักเรียนต่างชาติที่จะไปเรียนที่ UK นั้น มีด้วยกัน 3 แบบค่ะ
.
1.Student visa
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับปริญญา โดยนักเรียนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันก่อนที่จะสามารถสมัครวีซ่าได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอวีซ่านั้นเรียกว่า Confirmation of Acceptance of Studies: CAS
2. Short-term study visa
สำหรับน้องๆ ที่ไปเรียนภาษาหรืออบรมระยะสั้น
วีซ่านักเรียนระยะสั้นจะเป็นของผู้เรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 11 เดือน
3.Child student visa
สำหรับน้องๆ ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
.
ซึ่งในภาพรวมจะช่วยให้ขั้นตอนการออกวีซ่าเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั้งสำหรับสถาบันการศึกษา และตัวนักเรียนต่างชาติค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จาก https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas