หากพูดถึงเรื่องการจัดอันดับแล้ว มีหลายหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  หนึ่งในหน่วยงานนั้นคือ Times Higher Education โดยมีชื่อการจัดลำดับว่า THE World University Rankings 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World University Rankings มีองค์ประกอบที่นำมาพิจารณา ดังนี้

1. Teaching (the learning environment): 30%

 • Reputation survey
 • Staff-to-student ratio
 • Doctorate-to-bachelor’s ratio
 • Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio
 • Institutional income

2. Research (volume, income and reputation): 30%

 • Reputation survey
 • Research income
 • Research productivity

3. Citations(research influence): 30%

4. International outlook (staff, students, research): 7.5%

 • Proportion of international students:
 • Proportion of international staff:
 • International collaboration:

5. Industry income (knowledge transfer): 2.5%

อ่านเพิ่มเติมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยปี 2021 โดย Times Higher Education ได้จากลิงค์ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology