Statement of Purpose(SOP) และ Personal Statement(PS) คืองานเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวผู้สมัครความยาวประมาณ 1 หน้า A4 เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อ หลายคนอาจสับสนว่าทั้งสองแบบนี้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่าง และเราควรเขียนแบบไหนส่งให้มหาวิทยาลัย

Personal Statement 

Personal Statement คือ จดหมายแนะนำตัว ซึ่งสิ่งที่ควรเขียนในจดหมายแนะนำตัวควรจะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • เหตุผลที่ทำให้สนใจเรียนในสาขาวิชานี้
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เคยทำ
  • บอกถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
  • เหตุผลในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี้ ทำไมจึงเลือกสาขานี้ในมหาวิทยาลัยนี้
  • เมื่อเรียนจบแล้วจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

Statement of Purpose

Statement of Purpose คือ บรรยายความสนใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชานั้นๆ  ควรจะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • โยงความสัมพันธ์การเรียนต่อจากระดับปริญญาตรีว่า เหตุใดถึงอยากศึกษาต่อในสาขานี้ในระดับปริญญาโท
  • อธิบายว่าประสบการณ์การทำงาน หรือกิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่ออย่างไร
  • แสดงให้เห็นว่าความสามารถของเรานั้นเหมาะกับมหาวิทยาลัยอย่างไร ทำไมมหาวิทยาลัยนั้นจึควรรับเราเข้าศึกษาต่อ
  • ประกาศนียบัตร หรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ (หากมี)

ข้อควรระวังในการเขียน

ในการเขียนให้เน้นการเขียนเชิงบวก ตรงกับความจริง ห้ามโกหก และควรอุดรอยรั่วหรือจุดอ่อนของเรา(หากมี) ระวังไม่เขียนถึงข้อมูลทางด้านลบ และไม่เขียนข้อความซ้ำกับสิ่งที่เขียนไว้ในเรซูเม่

สุดท้ายควร Proofread ตรวจทานการสะกดคำและเช็คความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

เราควรส่งแบบไหนให้กับมหาวิทยาลัย

โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะระบุใน entry requirements ว่าผู้สมัครต้องส่ง Personal Statement หรือ Statement of Purpose

 

น้องที่มีคำถามเพิ่มเติม พี่ๆ PIPP Education พร้อมให้ข้อมูลทุกหลักสูตรการเรียนต่อต่างประเทศแบบเจาะลึก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรียนต่อต่างประเทศ ฝึกงานต่างประเทศ และพูดคุยกับพี่ๆ PIPP Education ได้ผ่านช่องทางติดต่อที่แจ้งบนเว็บไซต์ค่ะ