Personal Statement

Personal Statement คือ จดหมายแนะนำตัว ซึ่งสิ่งที่ควรเขียนในจดหมายแนะนำตัวควรจะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • เหตุผลที่ทำให้สนใจเรียนในสาขาวิชานี้
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เคยทำ 
  • บอกถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
  • เหตุผลในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี้ ทำไมจึงเลือกสาขานี้ในมหาวิทยาลัยนี้
  • เมื่อเรียนจบแล้วจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

Statement of Purpose

Statement of Purpose คือ บรรยายความสนใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชานั้นๆ  ควรจะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • โยงความสัมพันธ์การเรียนต่อจากระดับปริญญาตรีว่า เหตุใดถึงอยากศึกษาต่อในสาขานี้ในระดับปริญญาโท 
  • อธิบายว่าประสบการณ์การทำงาน หรือกิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่ออย่างไร
  • แสดงให้เห็นว่าความสามารถของเรานั้นเหมาะกับมหาวิทยาลัยอย่างไร ทำไมมหาวิทยาลัยนั้นจึควรรับเราเข้าศึกษาต่อ 
  • ประกาศนียบัตร หรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ (หากมี)

ข้อควรระวังในการเขียน

โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะบอกในเอกสารประกอบการสมัครว่าผู้สมัครต้องส่ง Personal Statement หรือ Statement of Purpose 

ในการเขียนให้เน้นการเขียนเชิงบวก ตรงกับความจริง ห้ามโกหก และควรอุดรอยรั่วหรือจุดอ่อนของเรา(หากมี) ระวังไม่เขียนถึงข้อมูลทางด้านลบ และไม่เขียนข้อความซ้ำกับสิ่งที่เขียนไว้ในเรซูเม่

สุดท้ายควร Proofreadตรวจทานการสะกดคำและเช็คความถูกต้องตามหลักไวยกรณ์